Η Υπηρεσία Απασχόλησης – Αποκατάστασης περιλαμβάνει οκτώ Εργαστήρια (έξι δημιουργικής απασχόλησης, ένα καλαθοπλεχτικής και ένα παραγωγής – συναρμολόγησης), το πρόγραμμα δοκιμαστικής απασχόλησης και την εργοδότηση με στήριξη.

Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης

Η απασχόληση των εκπαιδευομένων μας στα Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης στοχεύει να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων τόσο με την εναλλαγή των δραστηριοτήτων έτσι ώστε αυτές να μην καταντούν ρουτίνα για τους εκπαιδευομένους, όσο και με την εισαγωγή νέων δημιουργικών δραστηριοτήτων που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων σε νέες εμπειρίες εκπαίδευσης.

Η χρήση νέων καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων εκπαίδευσης διατηρούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και αυξάνουν το κίνητρό τους για εργασία, η οποία στοχεύει στην προετοιμασία τους για την αποκατάστασή τους στην αγορά εργασίας με το σύστημα είτε της δοκιμαστικής απασχόλησης εκτός του Ιδρύματος, είτε της εργοδότησης με στήριξη. 

Παράλληλα, τα Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης λειτουργούν και ως εργαστήρια επαγγελματικής αποκατάστασης εξυπηρετώντας με παραγωγική και δημιουργική απασχόληση τους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν τις δυνατότητες για ένταξή τους στην ανοικτή αγορά εργασίας.

Πρόγραμμα Δοκιμαστικής Απασχόλησης

Στο Πρόγραμμα Δοκιμαστικής Απασχόλησης εργοδοτούνται έντεκα εκπαιδευόμενοι του Ιδρύματος όπου με τη συνοδεία των λειτουργών αποκατάστασης/καθοδηγητών αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση μιας εργασίας σε εργοστάσια ή υπεραγορές, όπου αναγκάζονται να προσαρμοστούν, να συμπεριφέρονται και να εργάζονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Πρόγραμμα Εργοδότησης με Στήριξη

Το Πρόγραμμα Εργοδότησης με Στήριξη στοχεύει στην επαγγελματική αποκατάσταση στην ανοιχτή αγορά εργασίας παρέχοντας προσωπική στήριξη από καθοδηγητές εργασίας.  Είναι μια μέθοδος ατομικής ή ομαδικής επαγγελματικής αποκατάστασης στην ελεύθερη αγορά με την καθοδήγηση, συνοδεία και εκπαίδευση στον χώρο εργασίας, μέχρι το άτομο να μπορέσει να ανεξαρτητοποιηθεί και να ανταπεξέλθει χωρίς βοήθεια στις απαιτήσεις της εργασίας του εργοδότη και των νέων συνθηκών που θα αντιμετωπίσει.   

Το Ίδρυμα στηρίζει 68 εκπαιδευομένους οι οποίοι έχουν αποκατασταθεί πλήρως στην ανοικτή αγορά εργασίας.  Μέσα από τις επισκέψεις των καθοδηγητών εργασίας του Ιδρύματος στους χώρους εργασίας επιλύονται τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στους χώρους εργασίας και ακόμη, σε περίπτωση απώλειας της εργασίας, προσφέρεται η δυνατότητα επιστροφής του ατόμου στο Ίδρυμα μέχρι να αποκατασταθεί ξανά σε άλλη εργασία.