ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7:30 - 14:15

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Περίοδος Α΄

Περίοδος Β΄

ΠΡΟΓΕΥΜΑ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Περίοδος Γ΄

Περίοδος Δ΄

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Περίοδος Ε΄

Περίοδος Στ' 

ΔΙΑΚΟΠΗ - ΓΕΥΜΑ

ΩΡΑΡΙΟ

7:40 - 8:30 (50')

8:30 - 9:20 (50')

9:20 - 9:35 (15')

9:35 - 9:45 (10')

9:45 - 10:35 (50')

10:35 - 11:25 (50')

11:25 - 11:40 (15')

11:40 - 12:30 (50')

12:30 - 13:20 (50')

13:20 - 14:15 (55')

Την Παρασκευή θα ακολουθείται ακριβώς το ίδιο ωρολόγιο πρόγραμμα, με τη διαφορά ότι τα μαθήματα θα διακόπτονται στις 12.30 το μεσημέρι όπου οι εκπαιδευόμενοι να σχολνούν.


Η περίοδος από τις 12.45 μέχρι τις 14.15 θα αναλώνεται σε εκπαιδευτικό προγραμματισμό (συνεδρίες ολομέλειας προσωπικού, συνεδρίες ομάδων προσωπικού, εκπαιδευτικός προγραμματισμός κατά τομείς δραστηριοτήτων, επιμόρφωση προσωπικού κτλ).