ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

 

Οι εκπαιδευόμενοι που φοιτούν στο Ίδρυμα, καταβάλλουν το ποσό των €90 ως τροφεία. Η χρέωση αυτή αφορά όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Ίδρυμα καθώς και τα γεύματα που τους παρέχονται καθημερινά (πρόγευμα και γεύμα).