Με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Ίδρυμα λειτουργεί Σύνδεσμος Γονέων/Κηδεμόνων, ο οποίος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Ιδρύματος, στοχεύει στην:

  • Προώθηση της ευημερίας των εκπαιδευομένων.

  • Κάλυψη συμπληρωματικών αναγκών του Ιδρύματος τόσο σε εξοπλισμό όσο και προσωπικό.

  • Επιμόρφωση γονέων/κηδεμόνων και του προσωπικού.

 

Το Ίδρυμα και ο Σύνδεσμος Γονέων/Κηδεμόνων, έχουν δημιουργήσει μια στενή και αγαστή συνεργασία με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση και επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι.

 

 

27750142_284510982076874_529680028620558

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων/Κηδεμόνων απαρτίζεται από τα πιο κάτω άτομα:

 

 

Ρόης Χριστοδουλίδης

Ιωάννης Μαραθεύτης

Κύπρος Κυπριανού

Ανδρέας Παχής                   

Σωτήρης  Ξιούρος

Πόπη Δημητρίου

Αναστασία Χατζηγεωργίου

Γιώργος Χατζηκυριάκος

Μαρία Κυριάκου

Βαρβάρα Αναστασίου

Χρίστος Χρίστου

Πρόεδρος             

Α΄ Αντιπρόεδρος         

Β΄ Αντιπρόεδρος       

Γραμματέας             

Ταμίας                   

Μέλη                         

  

                                                                           

59561971_537550896772880_412627225060730