ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Ιδρύματος έχουν αναβληθεί, λόγω της απόφασης λήψης μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού COVID-19.

© Copyright 2019 by

Christos Stelios Ioannou Foundation.