ΟΡΑΜΑ

To Όραμα του Ιδρύματος είναι η προσφορά υπηρεσιών που να στηρίζεται στις σύγχρονες αντιλήψεις για την εκπαίδευση και την κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με νοητική αναπηρία, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, στοχεύοντας στην ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων του ατόμου στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και την προσφορά ευκαιριών σ' αυτό, για μια ποιοτικά καλύτερη ζωή κοντά στους άλλους συνανθρώπους του.