ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διευκολύνσεις Μεταφοράς

Το Ίδρυμα προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς των εκπαιδευομένων από τα σπίτια τους στο  Ίδρυμα και αντίστροφα. Η μεταφορά γίνεται με λεωφορεία ιδιωτικής εταιρείας κατόπιν προκήρυξης σχετικού διαγωνισμού. Επιπλέον, το Ίδρυμα εργοδοτεί επαγγελματία οδηγό που αναλαμβάνει την εκτέλεση ενός δρομολογίου με λεωφορείο του Ιδρύματος. Τα λεωφορεία έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς ατόμων με κινητικές δυσκολίες και ατόμων που διακινούνται με τροχοκάθισμα. Σε όλα τα λεωφορεία υπάρχει συνοδός.

 

Χρεώσεις Μεταφοράς Εκπαιδευομένων

Για τη μεταφορά των εκπαιδευομένων υπάρχει χρέωση ανάλογη με τη συχνότητα που μεταφέρονται. Οι πιο κάτω χρεώσεις ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης σύμβασης μεταφοράς.  Διευκρινίζεται ότι ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών που έχει ένας εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια του μήνα, χρεώνεται για ολόκληρο τον μήνα. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι που απουσιάζουν ολόκληρο τον μήνα δεν χρεώνονται.

 

Μετά από απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το ποσό που καταβαλλόταν στους γονείς/κηδεμόνες από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ως επίδομα μεταφορικών (με μέγιστο ποσό τα €113), έχει σταματήσει.  Ανάλογο ποσό καταβάλλεται στο Ίδρυμα μέσω του Προϋπολογισμού του. Από τους Γονείς/Κηδεμόνες ζητείται η κάλυψη της διαφοράς του ποσού που προκύπτει ανάμεσα στο ποσό της χρέωσης για τη μεταφορά του παιδιού σας και του ποσού των €113.

 

Οι τιμές για μεταφορικά που θα ισχύουν για την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2021 για επτά λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας και του ενός λεωφορείου του Ιδρύματος είναι οι πιο κάτω:

  • Οι εκπαιδευόμενοι που μεταφέρονται καθημερινά με διπλή διαδρομή χρεώνονται με το ποσό των €166 τον μήνα και πληρώνουν €53 μόνο.

  • Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν μόνο μια καθημερινή διαδρομή από ή προς το Ίδρυμα, χρεώνονται με το ποσό των €112 και δεν πληρώνουν οποιοδήποτε ποσό στο Ίδρυμα.

  • Οι οικότροφοι που μεταφέρονται Δευτέρα και Παρασκευή χρεώνονται με το ποσό των €57 τον μήνα και δεν πληρώνουνοποιοδήποτε ποσό στο Ίδρυμα.

Οι χρεώσει γίνονται για 10 μήνες τον χρόνο (Σεπτέμβριο – Ιούνιο).