Κέντρο Υγείας Ευρύχου

Παράδοση Ατομικού Προστατευτικού Εξολισμού COVID-19 (face shields) σήμερα 15 Απριλίου 2020 και στο Κέντρο Υγείας Ευρύχου. Τον εξοπλισμό παρέδωσε εκπρόσωπος του Ιδρύματος στην παρουσία του Κοινοτάρχη Ευρύχου και του υπεύθυνου Ιατρού του Κέντρου.

okypy1.jpg
94006600_775378082990159_571682877353020