Κέντρο Αίματος

Αιμοδοσία σήμερα 16 Απριλίου 2020 στην Ευρύχου και ο Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός COVID-19 (face shields) που δόθηκε από το Ίδρυμα αξιοποιήθηκε κατάλληλα από το προσωπικό του Κέντρου Αίματος.

© Copyright 2019 by

Christos Stelios Ioannou Foundation.