Κέντρο Αίματος

Αιμοδοσία σήμερα 16 Απριλίου 2020 στην Ευρύχου και ο Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός COVID-19 (face shields) που δόθηκε από το Ίδρυμα αξιοποιήθηκε κατάλληλα από το προσωπικό του Κέντρου Αίματος.

kentro aimatos2.jpg
kentro aimatos1.jpg