Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Οι πρώτες 100 ασπίδες προστασίας, προσφορά του προσωπικού και των εκπαιδευομένων στο Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, παραδόθηκαν σήμερα 8 Απριλίου 2020, στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για να αξιοποιηθούν από το ιατρικό, παραϊατρικό και άλλο προσωπικό στη μάχη κατά του Covid-19.

Δείτε σχετικό ΑΡΘΡΟ στο Cyprus Times.

© Copyright 2019 by

Christos Stelios Ioannou Foundation.