ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η Φιλοσοφία πάνω στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του Ιδρύματος, είναι η αντιμετώπιση των ατόμων με νοητική αναπηρία ως ανθρώπων με ανάγκες, αισθήματα, δικαιώματα, ικανότητες, ενδιαφέροντα αλλά και υποχρεώσεις. Κάθε άτομο αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική και ανεπανάληπτη οντότητα, με τις ιδιομορφίες και τις ιδιαιτερότητές του.