Ευρωπαϊκά Πρόγράμματα Erasmus+

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - Εκπαίδευση Ενηλίκων

  • 2020 ΚΑ102: Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Προσωπικού

  • 2020 ΚΑ104: Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Προσωπικού

  • 2021 ΚΑ122 ADU: Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Α.Ο)

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 - Συμπράξεις Συνεργασίας