Στο μητρώο του Ιδρύματος είναι εγγεγραμμένα 211 άτομα με νοητική αναπηρία.  Από αυτά 20 φοιτούν στην Υπηρεσία Εκπαίδευσης του Ιδρύματος, 110 στα Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης, 10 στην αποκατάσταση εντός του Ιδρύματος και 71 στην αποκατάσταση στην ανοικτή αγορά (Πρόγραμμα Εργοδότησης με Στήριξη).

Τα τελευταία δυο χρόνια, υπάρχει αυξητική τάση στα αιτήματα για εισδοχή ατόμων με νοητική αναπηρία στο Ίδρυμα.  Συγκεκριμένα, την εκπαιδευτική χρονιά την εκπαιδευτική χρονιά 2020-221 δεκατέσσερα άτομα και την εκπαιδευτική χρονιά 2021-2022 δεκατρία άτομα.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom