Στο μητρώο του Ιδρύματος είναι εγγεγραμμένα 208 άτομα με νοητική αναπηρία.  Από αυτά 22 φοιτούν στην Υπηρεσία Εκπαίδευσης του Ιδρύματος, 101 στα Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης, 11 στο πρόγραμμα Δοκιμαστικής Απασχόλησης, 4 στην αποκατάσταση εντός του Ιδρύματος και 70 στην αποκατάσταση στην ανοικτή αγορά (Πρόγραμμα Εργοδότησης με Στήριξη).

Τα τελευταία δυο χρόνια, υπάρχει αυξητική τάση στα αιτήματα για εισδοχή ατόμων με νοητική αναπηρία στο Ίδρυμα.  Συγκεκριμένα, την εκπαιδευτική χρονιά την εκπαιδευτική χρονιά 2019-20 δεκατρία άτομα και την εκπαιδευτική χρονιά 2020-2021 δεκατέσσερα άτομα.

© Copyright 2019 by

Christos Stelios Ioannou Foundation.