Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν τέσσερα κυβερνητικά μέλη, δύο μέλη εκπρόσωποι των κληρονόμων/δωρητών και ένας εκπρόσωπος των Γονέων/Κηδεμόνων, ο οποίος διορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Τα κυβερνητικά μέλη είναι οι εκάστοτε Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ο οποίος Προεδρεύει του Συμβουλίου), Οικονομικών, Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή εκπρόσωποί τους.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό και εκτελεστικό όργανο του Ιδρύματος που καθορίζει και τη γενική πολιτική πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία αυτού.

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

93932290_227215071845319_534230113562342

Χριστίνα Φλουρέντζου Κακουρή

Άντρη Νεοκλέους Κοντού   

Ντανιέλλα Νεοκλέους   

Μαρούσα Κονναρή Ιερωνυμίδου   

Στέλιος Λοϊζίδης και Γιώργος Παυλίδης   

Γιαννάκης Μαραθεύτης 

Πρόεδρος,

Γραμματέας,

Ταμίας, 

Εκπρόσωπος Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίδεων

Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών

Εκπρόσωπος Υπουργείου Υγείας

Εκπρόσωποι Κληρονόμων Δωρητών

Εκπρόσωπος Γονέων/Κηδεμόνων

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρακάθεται και ο Διευθυντής του Ιδρύματος.