Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν τέσσερα κυβερνητικά μέλη, δύο μέλη εκπρόσωποι των κληρονόμων/δωρητών και ένας εκπρόσωπος των Γονέων/Κηδεμόνων, ο οποίος διορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Τα κυβερνητικά μέλη είναι οι εκάστοτε Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ο οποίος Προεδρεύει του Συμβουλίου), Οικονομικών, Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή εκπρόσωποί τους.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό και εκτελεστικό όργανο του Ιδρύματος που καθορίζει και τη γενική πολιτική πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία αυτού.

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Χριστίνα Φλουρέντζου Κακουρή

Άντρη Νεοκλέους Κοντού   

Ντανιέλλα Νεοκλέους   

Μαρούσα Κονναρή Ιερωνυμίδου   

Στέλιος Λοϊζίδης και Γιώργος Παυλίδης   

Γιαννάκης Μαραθεύτης 

Πρόεδρος,

Γραμματέας,

Ταμίας, 

Εκπρόσωπος Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίδεων

Εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών

Εκπρόσωπος Υπουργείου Υγείας

Εκπρόσωποι Κληρονόμων Δωρητών

Εκπρόσωπος Γονέων/Κηδεμόνων

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρακάθεται και ο Διευθυντής του Ιδρύματος.

© Copyright 2019 by

Christos Stelios Ioannou Foundation.