Δημαρχείο Λευκωσίας

Παράδοση Ατομικού Προστατευτικού Εξολισμού COVID-19 (face shields) στον Δήμος Λευκωσίας.
Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός αποτελεί δωρεά του προσωπικού και των εκπαιδευομένων στο Ίδρυμα, ως μια μικρή ένδειξη της εκτίμησής μας προς τον Δήμο Λευκωσίας, ο οποίος εργοδοτεί έξι άτομα με νοητική αναπηρία, στα πλαίσια του προγράμματος μας Εργοδότηση με Στήριξη.

© Copyright 2019 by

Christos Stelios Ioannou Foundation.