Δημαρχείο Λευκωσίας

Παράδοση Ατομικού Προστατευτικού Εξολισμού COVID-19 (face shields) στον Δήμος Λευκωσίας.
Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός αποτελεί δωρεά του προσωπικού και των εκπαιδευομένων στο Ίδρυμα, ως μια μικρή ένδειξη της εκτίμησής μας προς τον Δήμο Λευκωσίας, ο οποίος εργοδοτεί έξι άτομα με νοητική αναπηρία, στα πλαίσια του προγράμματος μας Εργοδότηση με Στήριξη.

99346152_800865087108125_148365524219199
100056780_800865043774796_42226557147760
99159515_800865070441460_875762866090462