ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ

Στα Οικοτροφεία του Ιδρύματος φιλοξενούνται εκπαιδευόμενοι, είτε σε μόνιμη, είτε σε εβδομαδιαία βάση. Οι χρεώσεις για τη διαμονή στα Οικοτροφεία είναι οι ακόλουθες:

 

  • Μόνιμοι Οικότροφοι – €400 τον μήνα.

 

  • Οικότροφοι που φιλοξενούνται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή – €250 τον μήνα.

 

  • Έκτακτη φιλοξενία εκπαιδευομένων – €15/βράδυ.

 

Για τους μόνιμους οικότροφους και τους οικότροφους που φιλοξενούνται από Δευτέρα - Παρασκευή δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τα τροφεία.

 

Η φιλοξενία στα Οικοτροφεία γίνεται κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματος στη Διεύθυνση του Ιδρύματος.  Για την εξέταση της αίτησης ακολουθείται η ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται για την εισδοχή των εκπαιδευομένων στο Ίδρυμα.