ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η παροχή εκπαίδευσης, απασχόλησης, θεραπευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με νοητική αναπηρία. 

© Copyright 2019 by

Christos Stelios Ioannou Foundation.