Δώδεκα από τους εκπαιδευομένους του Ιδρύματος, διαμένουν στα οικοτροφεία του Ιδρύματος.  Η διαμονή τους αυτή δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά είναι το μέσο για να μπορέσουν να φοιτήσουν στο Ίδρυμα.  Κάποιοι από τους εκπαιδευομένους του Ιδρύματος κατοικούν μακριά ή δεν έχουν οικογένειες ή οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα και δεν μπορούν να πηγαινοέρχονται καθημερινά στο Ίδρυμα.  Για τον λόγο αυτό διαμένουν στα Οικοτροφεία από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή.

Η ζωή στα Οικοτροφεία του Ιδρύματος, οργανώνεται κατά το πρότυπο μιας οικογένειας.  Ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει το δικό του ατομικό δωμάτιο, συμμετέχει ενεργά στη ζωή και τις δραστηριότητες του "σπιτιού" του, στο οποίο οι Λειτουργοί του Οικοτροφείου αντιπροσωπεύουν τους γονείς και οι εκπαιδευόμενοι τα παιδιά. 

Τα Οικοτροφεία δεν είναι μόνο χώροι διαμονής, αλλά και χώροι εκπαίδευσης.  Μέσα από την καθημερινή φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, τη φροντίδα του δωματίου και του σπιτιού τους, τα ψώνια και το μαγείρεμα, τις εξόδους, τις διάφορες ασχολίες και την ψυχαγωγία τους, οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζονται για την ανεξαρτητοποίησή τους, σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό.