top of page

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Screenshot-2022-04-24-131315.png

Μέσα στα πλαίσια της πολυεπιστημονικής προσέγγισης, το Ίδρυμα προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία θεραπευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων. Στελεχώνεται από ειδικούς όπως ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλεύτρια, φυσιοθεραπεύτρια, μουσικοθεραπεύτρια, εργοθεραπεύτρια και ειδικούς γυμναστές για τα προγράμματα ειδικής φυσικής αγωγής και κολύμβησης/υδροθεραπείας, όπως επίσης και με μουσικό και εκπαιδευτή Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής. ​

Η Ψυχολόγος ασχολείται με τη διάγνωση, τη στήριξη και θεραπευτική αντιμετώπιση των εκπαιδευομένων που φοιτούν στο Ίδρυμα. Καθορίζει συναντήσεις με τους γονείς και τους εκπαιδευομένους, στηρίζει το προσωπικό του Ιδρύματος, αντιμετωπίζει προβλήματα πειθαρχίας των εκπαιδευομένων του Ιδρύματος και ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους. Είναι υπεύθυνη για τη συναισθηματική και σεξουαλική αγωγή και την αυτοσυνηγορία των εκπαιδευομένων. ​

Η Κοινωνική Λειτουργός έχει την ευθύνη της ενημέρωσης των οικογενειών των εκπαιδευομένων του Ιδρύματος για τα δικαιώματά τους όπως επίσης και την προώθηση και αξιοποίηση κάθε είδους κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών που δικαιούνται. Συνάμα, διασυνδέει και διευκολύνει τις οικογένειες των εκπαιδευομένων του Ιδρύματος στην επικοινωνία τους με τους αρμόδιους φορείς όπως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης κ.α. Επιπρόσθετα, παρέχει στήριξη και βοήθεια στους εκπαιδευόμενους του Ιδρύματος και τις οικογένειές τους, τόσο στη συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων ή αιτήσεων, όσο και σε κάθε άλλη μορφή υποστήριξης που μπορεί να χρειαστούν. ​

Το Ίδρυμα παρέχει Φυσιοθεραπεία που έχει στόχο να προάγει, να υποστηρίζει και να αποκαθιστά τη σωματική υγεία και λειτουργική ικανότητα των εκπαιδευομένων του Ιδρύματος. Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται και αφού γίνει η φυσιοθεραπευτική διάγνωση, συμμετέχουν σε θεραπευτικό ατομικό ή ομαδικό πρόγραμμα. Η φυσιοθεραπεύτρια συνεργάζεται με όλο το υπόλοιπο προσωπικό αλλά και με την οικογένεια για τη μέγιστη επιτυχία στην επίτευξη των εξατομικευμένων στόχων που έχουν καθοριστεί.​

Η Νοσηλεύτρια προβαίνει σε εμβολιασμούς, αιμοληψίες, περιποίηση πληγών, χορήγηση φαρμάκων, εκπαίδευση του προσωπικού του Ιδρύματος για τρόπους αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών και στήριξη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που προσφέρεται από Οδοντίατρο που επισκέπτεται σε τακτική βάση το Ίδρυμα και εξετάζει τους εκπαιδευομένους.​

Η Εργοθεραπεύτρια αξιολογεί τις ικανότητες των εκπαιδευομένων, τόσο στη λεπτή κινητικότητα όσο και στην ατομική φροντίδα, σχεδιάζει δραστηριότητες βασισμένες πάνω στις ανάγκες και ικανότητές τους και θέτει στόχους για τη βελτίωση των διαφόρων αναγκών.

​Η Κολύμβηση/Υδροθεραπεία προσφέρει στους εκπαιδευομένους του ιδρύματος τεράστια οφέλη. Η επαφή με το νερό προκαλεί ευφορία, τονώνει τη διάθεση για παιχνίδι και συμβάλλει στη μείωση του άγχους και στη δημιουργία ευχάριστης ψυχικής διάθεσης. Για τους λόγους αυτούς η κολύμβηση/υδροθεραπεία αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η καλύτερη δραστηριότητα για τη διατήρηση και τη βελτίωση της οργανικής, της κινητικής και της ψυχικής κατάστασης των ατόμων με αναπηρίες, στόχοι που αποτελούν κύριο μέλημα του Ιδρύματός μας.​

Στη Μουσική, οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τα μουσικά όργανα, κάποιες απλές μουσικές έννοιες και άλλα μουσικά στοιχεία της θεωρίας της μουσικής. Στο Ίδρυμα λειτουργεί χορωδία όπου οι εκπαιδευόμενοι του Ιδρύματος, που λαμβάνου μέρος σε αυτή, έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο τραγούδι και τους δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της μάθησης αυτής σε εκδηλώσεις εντός και εκτός του Ιδρύματος.

Στη Γυμναστική, οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν πρόγραμμα ασκήσεων για τον έλεγχο του σωματικού βάρους, την ενδυνάμωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων με γνώμονα την καρδιοαναπνευστική βελτίωση μέσα από αερόβιες ασκήσεις όπως επίσης μπορούν να ενταχθούν σε ομάδα των Ειδικών Ολυμπιακών, όπως είναι η Καλαθόσφαιρα, το Ποδόσφαιρο, η Αντισφαίριση, το Floorball, το Σκι, το Bowling, η Ποδηλασία κ.α.

Το πρόγραμμα της Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής προετοιμάζει τους εκπαιδευομένους στην προετοιμασία γευμάτων και ροφημάτων, ούτως ώστε να μπορούν από μόνοι τους να ελέγχουν τη διατροφή τους. ​

Το Ίδρυμα λαμβάνει υπηρεσίες από τα επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εδώ και κάποια χρόνια. Τα προγράμματα αυτά αρχίζουν τον Οκτώβρη κάθε χρονιάς και τελειώνουν τον Μάιο. Οι εκπαιδευόμενοι του Ιδρύματος έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε κάποια ή και σε όλα τα προγράμματα όπως θέατρο και χειροτεχνίες.​

bottom of page