top of page

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1
-2021-

2021-ΚΑ122-ADU

Βραχυπρόθεσμα έργα για την κινητικότητα των μαθητών και του προσωπικού στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Αυτή η δράση υποστηρίζει παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων που θέλουν να οργανώσουν δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας για το προσωπικό της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Α.Ο)

B127B22E-A790-4573-A22E-F7189C95D7C0.jpeg

Το Πρόγραμμα της Αισθητηριακή Ολοκλήρωσης στα πλαίσια του Erasmus+ ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι η νευροβιολογικήδιαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι καταγράφουν, διαμορφώνουν και διακρίνουν τις αισθήσεις που λαμβάνονται, μέσω των αισθητήριων συστημάτων, ώστε να παράγουν σκόπιμες, προσαρμοστικές συμπεριφορές συμβατές και ανταποκρινόμενες στο περιβάλλον (Ayres, 1976/2005).

Η παρακολούθηση του εν λόγω προγράμματος είναι ένα σημαντικό έργο για τον οργανισμό μας, καθώς εργαζόμαστε με ενήλικες με νοητική αναπηρία και οι περισσότεροι εξ αυτών αντιμετωπίζουν διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας (SPD). Η διαταραχή της αισθητηριακής επεξεργασίας (SPD) οφείλεται σε δυσκολία πρόσληψης και διαχείρισης των πληροφοριών που λαμβάνονται από το περιβάλλον μέσω των αισθήσεων. Αυτό προκαλεί δυσκολίες στην εκτέλεση των κινήσεων και στη ρύθμιση της συμπεριφοράς.

Οι ενήλικες με διαταραχή της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, που ως παιδιά δεν είχαν την κατάλληλη θεραπεία, μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, εργασίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Επιπρόσθετα, μπορεί να παρουσιάσουν κατάθλιψη, μη ανοχή στη ματαίωση, κοινωνική απομόνωση ή άλλα συναφή συναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα.

Ο εργοθεραπευτής είναι ο κατάλληλος επαγγελματίας υγείας ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αισθητηριακές προκλήσεις, μέσω της θεραπείας της αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Για να μπορεί να παρέχει σωστή και εξατομικευμένη παρέμβαση οφείλει να ολοκληρώσει με επιτυχία τους τρεις κύκλους εκπαίδευσης που απαιτούνται για την πιστοποίηση.

Η εκπαίδευση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση περιλάμβανε τρία δομημένα σεμινάρια και μία δραστηριότητα σκιώδης εργασίας. Το πρώτο σεμινάριο αφορούσε τις θεωρητικές βάσεις της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Το σεμινάριο αυτό, κάλυψε τις βασικές αρχές νευροσυμπεριφοράς που υποστηρίζουν τη θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Εξετάστηκαν οι συγκεκριμένες συνεισφορές των ξεχωριστών αισθητηριακών συστημάτων μέσα στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων και έργων. Συζητήθηκαν τα τυπικά πρότυπα δυσλειτουργίας της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και οι βασικές επιπτώσεις για την παρέμβαση. Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των περιορισμών Covid-19.

Το δεύτερο σεμινάριο αφορούσε την Αξιολόγηση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και την Κλινική Συλλογιστική: Από την Αναγνώριση στην Παρέμβαση.Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μεθόδους διδασκαλίας όπως θεωρία, εργαστήρια και τελική εξέταση. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε εργαστήρια κλινικής παρατήρησης στον εαυτό τους και σε άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν βιντεοσκοπημένες αξιολογήσεις για κλινική συλλογιστική. Οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με τα πιο πρόσφατα αξιολογητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση παιδιών διαφόρων ηλικιών, διαγνώσεων και ικανοτήτων. Στο τέλος αυτού του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να συλλέξουν και να συνδυάσουν δεδομένα αξιολόγησης, να τα ερμηνεύσουν και να τα χρησιμοποιήσουν για τον σχεδιασμό της θεραπείας και έμαθαν πώς να γράφουν αναφορές αξιολόγησης και στόχους θεραπείας.

Το τρίτο και τελευταίο σεμινάριο αφορούσε την Κλινική Παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Μέσω της καθοδήγησης του εκπαιδευτή του σεμιναρίου και άλλων εργοθεραπευτών που καταρτίστηκαν στη Θεραπεία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να παρατηρήσουν την άμεση εφαρμογή της θεραπείας σε ένα καλά εξοπλισμένο δωμάτιο αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

Οι συμμετέχοντες εφάρμοσαν εξατομικευμένα πλάνα παρέμβασης με βάση την αξιολόγηση και συγκεκριμένες δραστηριότητες και εξοπλισμό. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στη θεραπευτική σχέση με τον ασθενή, την κλινική συλλογιστική, την εκτέλεση θεραπευτικών ιδεών, τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε εργαστήρια, σε ανάλυση κλινικών περιπτώσεων και σχεδιασμό θεραπευτικών πλάνων παρέμβασης σε αληθινά περιστατικά παιδιών με αναπηρίες. Δόθηκε τελική εξέταση προκειμένου να πιστοποιηθεί εργοθεραπευτής ως θεραπευτής Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης.

Με την ολοκλήρωση των τριών σεμιναρίων, η εργοθεραπεύτρια του οργανισμού μας επισκέφθηκε έναν άλλο οργανισμό στην Αθήνα που είναι εξοπλισμένος με αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης και χρησιμοποιεί τη μέθοδο σε καθημερινή βάση. Εκεί, στο πλαίσιο της πενθήμερης δραστηριότητάς της, όχι μόνο παρατήρησε άλλους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο σε ενήλικες με νοητική αναπηρία, αλλά άσκησε και τις γνώσεις της στους ωφελούμενους του οργανισμού φιλοξενίας.

Αυτό το έργο ήταν πολύ σημαντικό για τον οργανισμό μας και τους εκπαιδευόμενουςμας και θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο σε καθημερινή βάση.

bottom of page